Source Projects

Armoede in combinatie met een onstabiele gezinssituatie vergroot het risico voor vrouwen en kinderen om slachtoffer te worden van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Ze geloven mede vanwege hun wanhoop in de leugens die mensenhandelaren hun voorhouden, over goed betaalde banen of scholing, vaak ver van huis. Hier willen wij verandering in brengen, want elke vrouw en elk kind heeft recht op een waardig leven.

Home of Change doet preventiewerk door middel van Source Projects. Een Source Project is een werkvoorzieningen voor vrouwen die:

– risico lopen om verhandeld te worden
– vrijkomen uit de gedwongen prostitutie, of
– kinderen hebben die risico lopen om verhandeld te worden.

Door middel van Source Projects willen we in brongebieden (Source betekent ‘bron’ in het Engels) bijdragen aan de beĆ«indiging van mensenhandel. We geloven dat Source Projects een bron van inspiratie zijn voor vrouwen en hun directe omgeving.

In Tajikistan hebben we een huisbakkerij en in Zuid-Afrika willen we ook aan de slag met een Source Project. We houden je op onze website, op Facebook en via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van onze projecten.

Voor de Source Projects is een team samengesteld van professionals op het gebied van textiel, ontwikkelingssamenwerking, design en internationale bedrijfsvoering. We streven ernaar om Source Projects op te zetten in samenwerking met verschillende bedrijven.