Nederland

Landenkaartje NederlandTaste & See
Taste & See is een kookproject van Home of Change dat opgezet is om het welzijn van prostituees op de Weaze in Leeuwarden te ondersteunen. De Weaze is de rosse buurt van Leeuwarden, met 130 ramen waar zo’n 80 vrouwen achter werken. Veel van de vrouwen komen uit Oost-Europa en Latijns-Amerika, en de omstandigheden waarin ze werken en wonen zijn slecht. Daarom zijn wij, in samenwerking met het Leger de Heils, het project Taste & See begonnen.

Taste & See wordt gecoördineerd door ons bestuurslid Annet Fijnvandraat. We koken momenteel met een team van vrijwilligers voor 15 vrouwen, maar als blijkt dat er meer vraag is naar maaltijden dan gaan we zeker kijken wat we daarin kunnen betekenen.

De Weaze en mensenhandel
Geschat wordt dat veel vrouwen op de Weaze via mensenhandel in de prostitutie terechtgekomen zijn. De meeste vrouwen zullen dit echter niet zomaar toegeven of vertellen. Door middel van Taste & See willen we op een ontspannen manier vriendschap met de vrouwen opbouwen, zodat er ruimte ontstaat voor hun verhaal en eventuele hulpvraag. Als hulp nodig blijkt of als een vrouw aangeeft uit te willen stappen, zullen de medewerkers van het Leger des Heils, Fier en de GGD dit verder oppakken. Zij bieden in Leeuwarden en daarbuiten professionele hulpverlening en zorg aan slachtoffers van mensenhandel.*

Taste & See in de praktijk Taste&See_websitebutton
Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan donderdags bij de vrouwen op de Weaze langs om te vragen of ze zaterdags een maaltijd willen. Vervolgens kookt het team van Taste & See maaltijden voor de vrouwen, die dezelfde middag en onder leiding van het Leger des Heils worden rondgebracht.

Wil jij betrokken zijn bij Taste & See? Dat kan op verschillende manieren!
• Zoek samen met ons donateurs die eenmalig of maandelijks Taste & See financieel willen ondersteunen
• Informeer bij Annet Fijnvandraat of er nog koks nodig zijn
• Maak een gift over voor Taste & See (onderstaand vind je onze bankgegevens)
• Zoek samen met ons (biologische) groentetelers die groente of fruit willen doneren voor Taste & See
• Doneer groenten uit jouw moestuin aan Taste & See

Kosten
Wij vragen de vrouwen voor wie we koken een bijdrage van €2,- voor de maaltijden die we maken. De reden hiervoor is dat veel vrouwen die (gedwongen) in de prostitutie werken vaak aangeven dat ze het onprettig vinden dat organisaties hen puur en alleen vanuit liefdadigheid benaderen. Wij willen gehoor geven aan dit geluid, wat ten diepste de vraag is om als volwaardige vrouw behandeld te worden.

Met donaties die we voor Taste & See ontvangen, kunnen warmhoudbakken kopen, bakken om het eten in de serveren, groente, fruit en andere boodschappen. We streven ernaar om zo puur en gezond mogelijk te koken en om steeds meer vrouwen op de Weaze maaltijden aan te kunnen bieden.

Giften voor Taste & See kunnen worden overgemaakt naar:
Home of Change
Rekeningnummer: NL52TRIO0254694330
O.v.v. Taste & See Leeuwarden


Acties en campagnes We zijn in Nederland ook actief door middel van andere acties, campagnes en samenwerking met andere organisaties. Deze acties ondersteunen onze bestaande projecten in Nederland, Tajikistan en Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld de Uhuru Challenge, Run for Change en Recht in Huis. Op de pagina Visie en missie kun je daar meer over lezen.

____________________________________________________________________________________________________

* Wij zijn ons ervan bewust dat er ook vrouwen in Nederland en daarbuiten zijn die duidelijk aangeven dat zij vrijwillig in de prostitutie werken. Uiteraard hebben wij respect voor hun keuze en vinden we het waardevol om ook bij hun leven betrokken te zijn. Wij suggereren niet dat alle vrouwen die in de prostitutie werken dit gedwongen doen of slachtoffer zijn van mensenhandel.