Colofon

Copyright Home of Change
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag op welke wijze dan ook gewijzigd, vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd of doorgegeven worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home of Change Nederland. Dit geldt voor zowel beeld, tekst als videomateriaal.
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, maar de mogelijkheid bestaat dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Home of Change Nederland is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Foto’s en ander materiaal
Als je tekst, foto’s of filmpjes van Home of Change wilt gebruiken, vragen we je een overeenkomst te tekenen, die jou verantwoordelijk stelt voor een juist gebruik van het materiaal. In deze overeenkomst staan ook juridische stappen vermeld voor het geval je de overeenkomst niet nakomt. Als je misbruikt maakt van tekst, foto’s en videomateriaal of deze onzorgvuldig gebruikt, zullen we de toestemming om foto’s en ander materiaal te gebruiken intrekken en moet je dit onmiddelijk teruggeven.

Ook als je ons financieel ondersteunt en foto’s wilt gebruiken voor een website, moet je toestemming aan ons vragen.

Sitemap
De sitemap geeft een overzicht van de onderwerpen op deze website.

Colofon
Hoofdredacteur: Jacqueline Rijnsburger
Fotografie: Dave de Haan
Webbouwer: Chris van de Slikke